Apache çalıştırılabilinir dosya / dizin ayarı

Python cgi-bin betiklerini cgi-bin dizini dışında kodlamak ve test etmek için apache’ye aşağıdaki direktifleri vermek yeterli :


<Directory "d:/prj/web/script/">
AddHandler cgi-script .py
Options ExecCGI Indexes
</Directory>

Bir Cevap Yazın