VirtualBox Sanal HardDisk’e Yeni UUID Verme

VirtualBox’da bir sanal hard disk’i kopyaladığınızda o kopyalanan dosyayı tekrar VirtualBox’a tanıtmak isterseniz şöye bir hata alabilirsiniz :


A hard disk with UUID {e9f2bb7f-667a-483e-90c7-4972ebf5392c} or with the same properties ('/home/cagatay/.VirtualBox/kopya.vdi') is already registered

Bu durumda yapılacak olan bu dosyaya yeni bir UUID atamaktır. Bunu da konsoldan

~/.VirtualBox$ VBoxManage internalcommands setvdiuuid kopya.vdi

komutu ile yapabilirsiniz.

debian pear install problemi

Bir kaç saattir debian sistemime Deki Wiki kurmaya çalışıyor ama

pear install XML_RPC

kısmında takılıyordum. Timu Eren’in blogunda çözüme rastladım. Dediği gibi sistem yerellerini türkçe’den kurtarınca sorun çözüldü.

Yani :

export LC_ALL=”C”

export LANG=”C”

Kendisine saatlerimi kurtardığı için teşekkür ederim.

Apache çalıştırılabilinir dosya / dizin ayarı

Python cgi-bin betiklerini cgi-bin dizini dışında kodlamak ve test etmek için apache’ye aşağıdaki direktifleri vermek yeterli :


<Directory "d:/prj/web/script/">
AddHandler cgi-script .py
Options ExecCGI Indexes
</Directory>