Bir kaç saattir debian sistemime Deki Wiki kurmaya çalışıyor ama

pear install XML_RPC

kısmında takılıyordum. Timu Eren’in blogunda çözüme rastladım. Dediği gibi sistem yerellerini türkçe’den kurtarınca sorun çözüldü.

Yani :

export LC_ALL=”C”

export LANG=”C”

Kendisine saatlerimi kurtardığı için teşekkür ederim.