VirtualBox Sanal HardDisk’e Yeni UUID Verme

VirtualBox’da bir sanal hard disk’i kopyaladığınızda o kopyalanan dosyayı tekrar VirtualBox’a tanıtmak isterseniz şöye bir hata alabilirsiniz :


A hard disk with UUID {e9f2bb7f-667a-483e-90c7-4972ebf5392c} or with the same properties ('/home/cagatay/.VirtualBox/kopya.vdi') is already registered

Bu durumda yapılacak olan bu dosyaya yeni bir UUID atamaktır. Bunu da konsoldan

~/.VirtualBox$ VBoxManage internalcommands setvdiuuid kopya.vdi

komutu ile yapabilirsiniz.